DARUJTE

Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem

 

Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou osoby s poruchou autistického spektra (středněfunkční a vysokofunkční autismus a Aspergerův syndrom) od 16 let.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit účastníky projektu ke zvýšení jejich sociální integrace prostřednictvím aktivizačních a edukačně-motivačních aktivit, včetně jejich podpory v možnosti získat zaměstnání tak, aby byli schopni se v co nejvyšší míře podílet na fungování společnosti.

Aktivity projektu:

V rámci projektu nabízíme účastníkům zdarma skupinové edukačně-motivační a aktivizačně terapeutické aktivity v oblastech, které mohou být pro osoby s PAS problematické.

Základem naší práce jsou individuální konzultace s účastníkem projektu. Nejprve se účastník setká se sociálním pracovníkem, poté s psychologem a na závěr se speciálním pedagogem. Cílem těchto konzultací, je účastníka projektu co nejlépe poznat a zjistit, ve kterých oblastech jej můžeme podpořit. Tato část naší práce je zásadní pro odpovídající nastavení dalších aktivit. Pracovníci projektu se zaměřují na individuální potřeby, přání, schopnosti, ale také problémy každého účastníka. Na základě těchto konzultací jsou pak účastníkovi projektu nabídnuty aktivity, které jsou pro něj vhodné.

Edukačně-motivační aktivity jsou zaměřeny na oblast komunikace, práce na PC, práva a zaměstnávání. V těchto aktivitách seznamujeme účastníky s teoretickými základy, přičemž se zaměřujeme na ty oblasti, které jsou pro daného účastníka problematické – neznamená to tedy, že každý účastník musí projít edukačně-motivačními aktivitami ve všech čtyřech oblastech.

Aktivizačně terapeutické aktivity volně navazují na aktivity edukačně-motivační a účastníci v nich za podpory lektorů převádějí teoretické znalosti do praxe. Tyto aktivity nabízíme v oblasti společenského chování, komunikace a partnerského soužití, dále nabízíme podporu výkonu běžných aktivit v rámci života (nakupování, návštěva restaurace, kulturních akcí a další) a také podporu zaměstnávání a dalšího vzdělávání, která zahrnuje například nácviky v oblasti hledání zaměstnání, komunikace se zaměstnavatelem a další.

Pro využití a ověření získaných znalostí, schopností a dovedností v novém prostředí pak slouží aktivizačně motivační pobyt.

Kde aktivity probíhají:

Aktivity projektu probíhají v celém Moravskoslezském kraji. Pracovníci projektu tedy dojíždějí do jednotlivých měst v rámci kraje a veškeré aktivity tak probíhají v místě, ve kterém se účastník běžně pohybuje, které zná.

 

Kde nás najdete:

1. máje 1526/66, 703 00 Ostrava

Mapa: zde.

Manažer projektu:

PhDr. Michal Panáček, PhD.

email:

zastupce.predsedy@mikasa-detem.cz

 

Vedoucí týmu,psycholog

Mgr. Soňa Tichá

email:

sona.ticha@mikasa-detem.cz

tel.:

732 384 683

Socialni pracovnice:

Mgr. Veronika Frachová

email:

veronika.frachova@mikasa-detem.cz

tel.:

737 355 123

Psycholog:

Bc. et Bc. Martina Promná

email:

martina.promna@mikasa-detem.cz

tel.:

732 385 193

Sociální pracovnice:

Mgr. Veronika Lukešová

email:

veronika.lukesova@mikasa-detem.cz

tel.:

Speciální pedagog:

Mgr. Jana Svobodová

email:

jana.svobodova@mikasa-detem.cz

tel.:

732 414 198

 

 

 Aktuality a akce
Obrázek novinky

Vánoční provozní doba Sociální rehabilitace MIKASA

27.11.2018

Aktivity Sociální rehabilitace MIKASA budou v tomto roce ukončeny 20. 12. 2018 a od 21. 12. 2018 bude služba uzavřena do 1. 1. 2019

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Uzavření Sociální rehabilitace MIKASA z důvodu školení

12.10.2018

Sociální rehabilitace MIKASA bude v termínu 18. – 19. 10. 2018 uzavřena z důvodu školení zaměstnanců

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

MIKASA z.s. hledá EKONOMA s projektovými schopnostmi a dovednostmi

25.09.2018

MIKASA z.s. hledá EKONOMA s projektovými schopnostmi a dovednostmi pro vedení podvojného účetnictví MIKASA z.s., pro monitoring, přípravu, řízení a vyhodnocování projektů.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Rozhovor v Českém rozhlase Ostrava

31.08.2018

Jsme slyšet a vidět i v médiích. Kolegyně Jana z Aktivizačních programů pro osoby s PAS poskytla rozhovor Českému rozhlasu Ostrava o aktivitách v Příboře.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

MIKASA z.s. přináší nové vzdělávací aktivity

20.08.2018

Přinášíme nové vzdělávací akce a to v oblasti sexuality lidí s postižením a také v rámci alternativní a augmentativní komunikace. Obě vzdělávání jsou velmi přínosné jak pro účastníky z řad odborníků tak pečujících.

Číst celou aktualitu