DARUJTE

Aktuality

Mezinárodní den autismu 2015


24.05.2015

AUTISMUS

Aktivity k Mezinárodnímu dni autismu 2015

V rozmezí od 2. 4 2015 do 11. 4. 2015 proběhlo ve městě Ostrava několik zajímavých akcí, jejichž cílem bylo zvýšit informovanost lidí na Ostravsku v oblasti autismu. Autismus je neurovývojová porucha, jíž trpí čím dál tím více dětí i dospělých. Proto MIKASA z.s. ve spolupráci s AlFi, z.s. a ABC o.p.s. a dalšími neziskovými organizacemi uspořádala 2. 4. 2015 informační kampaň o autismu v OC Forum Nová Karolina, kterou navštívilo přes 800 návštěvníků, zorganizovala 8. 4. 2015 mezioborovou konferenci k problematice autismu s názvem „Autismus – od dětství do dospělosti“, které se zúčastnilo přes 100 posluchačů a 11. 4. 2015 uspořádala koncerty na podporu osob s autismem v OC Nová Karolina. Všechny akce byli hojně navštěvovány a přinesli zájemcům řadu informací a poznatků o problematice autismu.

MIKASA z.s. ve spolupráci s AlFi, z.s. a ABC o.p.s. uspořádala několik zajímavých akcí k příležitosti Mezinárodního dne autismu, který připadá na 2. 4. 2015. První akcí byla právě v tento den informační a osvětová kampaň na podporu osob s autismem, která se konala v OC Forum Nová Karolina. Celkem 50 pracovníků neziskových organizací (MIKASA, AlFi, ABC, Salome, Místo pro děti, Rain man), MŠ Exillu a dobrovolníků a studentů poskytovalo informace, letáčky a brožury kolemjdoucím a zvalo je na velmi zajímavé workshopy. Celkem jednotlivé workshopy navštívilo přes 800 zájemců a bylo rozdáno přes 1000 informačních letáků. Akce byla velmi vydařená a na podporu autismu také svítilo OC Forum Nová Karolina modře, stejně jako Ostravská radnice. Modrá je totiž barva naděje pro autisty.

8. 4. 2015 se konala mezioborová konference k problematice autismu na Ostravské univerzitě v Ostravě. Zájemci o konferenci zaplnili celou Aulu univerzity a několik desítek zájemců muselo být odmítnuto. Úvod konference obstaral za organizátory PhDr. Michal Panáček, PhD., paní doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., která zastoupila pana rektora Ostravské univerzity a pan Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. náměstek primátora města Ostravy pro sociální věci, vzdělávání a zdravotnictví. Pak již následoval bohatý a velmi poutavý program, který provedl posluchače životem člověka s autismem od dětství až po možnosti terapeutické pomoci v dospělosti. Z hlavních přednášejících zmiňme především paní primářku Oddělení dětské neurologie FN Ostrava paní MUDr. Hanu Medřickou, pana prof. Ivo Paclta, CSc. z Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pana Mgr. Přemysla Mikoláše z SPC Kpt. Vajdy a pana Mgr. Romana Peška, vedoucího Terapeutického a sociálně rehabilitačního střediska APLA Praha. Některé z výstupů jsou uveřejněny na www.mikasa-detem.cz.

 

Poslední akcí byl soubor koncertních vystoupení na podporu osob s autismem 11. 4. 2015 v OC Forum Nová Karolina. Vystoupila skupina Rytmy ze Čtyřlístku p.o. s hrou na bubny, studenti a jejich vyučující z Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava a jako finální završení kapela MyschakBand. Zájemců o koncerty, kterých se sešlo opravdu hodně, měli možnost pozorovat obdivuhodné vystoupení jak handicapovaných umělců (ze Čtyřlístku), tak také dvou umělců s autismem a další s postižením. Akce ukázala, že nejen zdraví lidé jsou schopni krásných věcí, ale také že handicapovaní mohou obohacovat svými schopnostmi a dovednostmi ostatní. Vše završila svým skvělým a profesionálním vystoupením kapela MyschakBand.

Akce byly podpořeny z rozpočtu Statutárního města Ostravy, Vládního výboru pro zdravotně postižené Úřadu vlády ČR, Nadací České spořitelny, pekařstvím Seval. Partnery byly Ostravská univerzita v Ostravě, Forum Nová Karolina a mediálním partnerem Rádio Čas.

 

PhDr. Michal Panáček, PhD., MIKASA z.s.

Informační kampaň na podporu osob s autismem (leták)

Konference k mezinárodnímu dni autismu "Autismus - od dětství do dospělosti." (leták)

PDF verze vybraných příspěvků na konferenci naleznete níže:

Úvodní slide

zde

Mgr. Gabriela Mariánková

Říkají, že je mé dítě zlobivé… Jak to vidí rodiče a význam včasné diagnostiky a potřeba rané péče

MUDr. Hana Medřická

Mgr. et. Mgr. Kateřina Panáčková, Ph.D.

 

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Olga Vávrová

Význam dětské herny pro děti s PAS

Mgr. Karin Kopřivová

Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Mgr. Přemysl Mikoláš

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dětí a dospívajících s PAS do pedagogické praxe učitelů ZŠ

prof. PhDr. Ivo Paclt, CSc.

Mgr. Roman Pešek

 

Terapie dospělých osob s AS a VFA, Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Závěrečný slide

zde

Koncert na podporu osob s autismem (leták)

V rámci aktivit k Mezinárodnímu dni autismu jsme získali také podporu médií

Přinášíme vám zpravodajské informace zveřejněné v reportážích České televize k aktivitám k Světovému dni autismu v Ostravě:

Reportáž k Světovému dni autismu - Světový den autismu

Nedostatek zařízení pro autisty a rozhovor s MUDr. Hanou Medřickou zde.

Reportáž z Konference k Mezinárodnímu dni autismu "Autismus - od dětství k dospělosti"(stopa od 11:10 min.) zde.

Článek ČT24 zde.Aktuality a akce
Obrázek novinky

Provozní doba ve službách a aktivitách MIKASA z.s. v prosinci 2017

04.12.2017

Milí klienti a příznivci sociálních služeb a aktivit MIKASA z.s., rádi bychom Vás informovali o provozní době našich služeb a aktivit na konci roku 2017.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

MIKASA z.s. hledá sociální pracovníky pro projekt Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem

28.11.2017

MIKASA z.s. hledá do svého týmu sociální pracovníky pro projekt Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Moravskoslezský kraj podpořil MIKASA denní stacionář

28.09.2017

MIKASA z.s. obdržela od Moravskoslezského kraje dotace na dofinancování sociální služby MIKASA denního stacionáře a podporu vzdělávání pracovníků MIKASA denního stacionáře.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Rozšiřujeme pracovní tým v MIKASA denním stacionáři

07.08.2017

MIKASA denní stacionář pro děti a mladé lidi s kombinovaným postižením, autismem a problémovým chováním hledá posilu pro rozšíření pracovního týmu.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

MIKASA z.s. získala "Auto bez bariér"

12.06.2017

V ulicích Ostravy bude pomáhat automobil od řetězce Globus a Konta Bariéry. Obdrží ho nezisková organizace MIKASA /Praha, 9. června, 2017/ MIKASA bude nový mikrobus používat pro přepravu svých klientů, a to díky spolupráci Konta Bariéry a Globusu. Osmimístný vůz bude slavnostně předán v úterý 13. června ve 14:00 ve stacionáři Ostrava Zábřeh.

Číst celou aktualitu