DARUJTE

Aktuality

Mezinárodní den autismu 2015


24.05.2015

AUTISMUS

Aktivity k Mezinárodnímu dni autismu 2015

V rozmezí od 2. 4 2015 do 11. 4. 2015 proběhlo ve městě Ostrava několik zajímavých akcí, jejichž cílem bylo zvýšit informovanost lidí na Ostravsku v oblasti autismu. Autismus je neurovývojová porucha, jíž trpí čím dál tím více dětí i dospělých. Proto MIKASA z.s. ve spolupráci s AlFi, z.s. a ABC o.p.s. a dalšími neziskovými organizacemi uspořádala 2. 4. 2015 informační kampaň o autismu v OC Forum Nová Karolina, kterou navštívilo přes 800 návštěvníků, zorganizovala 8. 4. 2015 mezioborovou konferenci k problematice autismu s názvem „Autismus – od dětství do dospělosti“, které se zúčastnilo přes 100 posluchačů a 11. 4. 2015 uspořádala koncerty na podporu osob s autismem v OC Nová Karolina. Všechny akce byli hojně navštěvovány a přinesli zájemcům řadu informací a poznatků o problematice autismu.

MIKASA z.s. ve spolupráci s AlFi, z.s. a ABC o.p.s. uspořádala několik zajímavých akcí k příležitosti Mezinárodního dne autismu, který připadá na 2. 4. 2015. První akcí byla právě v tento den informační a osvětová kampaň na podporu osob s autismem, která se konala v OC Forum Nová Karolina. Celkem 50 pracovníků neziskových organizací (MIKASA, AlFi, ABC, Salome, Místo pro děti, Rain man), MŠ Exillu a dobrovolníků a studentů poskytovalo informace, letáčky a brožury kolemjdoucím a zvalo je na velmi zajímavé workshopy. Celkem jednotlivé workshopy navštívilo přes 800 zájemců a bylo rozdáno přes 1000 informačních letáků. Akce byla velmi vydařená a na podporu autismu také svítilo OC Forum Nová Karolina modře, stejně jako Ostravská radnice. Modrá je totiž barva naděje pro autisty.

8. 4. 2015 se konala mezioborová konference k problematice autismu na Ostravské univerzitě v Ostravě. Zájemci o konferenci zaplnili celou Aulu univerzity a několik desítek zájemců muselo být odmítnuto. Úvod konference obstaral za organizátory PhDr. Michal Panáček, PhD., paní doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., která zastoupila pana rektora Ostravské univerzity a pan Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. náměstek primátora města Ostravy pro sociální věci, vzdělávání a zdravotnictví. Pak již následoval bohatý a velmi poutavý program, který provedl posluchače životem člověka s autismem od dětství až po možnosti terapeutické pomoci v dospělosti. Z hlavních přednášejících zmiňme především paní primářku Oddělení dětské neurologie FN Ostrava paní MUDr. Hanu Medřickou, pana prof. Ivo Paclta, CSc. z Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pana Mgr. Přemysla Mikoláše z SPC Kpt. Vajdy a pana Mgr. Romana Peška, vedoucího Terapeutického a sociálně rehabilitačního střediska APLA Praha. Některé z výstupů jsou uveřejněny na www.mikasa-detem.cz.

 

Poslední akcí byl soubor koncertních vystoupení na podporu osob s autismem 11. 4. 2015 v OC Forum Nová Karolina. Vystoupila skupina Rytmy ze Čtyřlístku p.o. s hrou na bubny, studenti a jejich vyučující z Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava a jako finální završení kapela MyschakBand. Zájemců o koncerty, kterých se sešlo opravdu hodně, měli možnost pozorovat obdivuhodné vystoupení jak handicapovaných umělců (ze Čtyřlístku), tak také dvou umělců s autismem a další s postižením. Akce ukázala, že nejen zdraví lidé jsou schopni krásných věcí, ale také že handicapovaní mohou obohacovat svými schopnostmi a dovednostmi ostatní. Vše završila svým skvělým a profesionálním vystoupením kapela MyschakBand.

Akce byly podpořeny z rozpočtu Statutárního města Ostravy, Vládního výboru pro zdravotně postižené Úřadu vlády ČR, Nadací České spořitelny, pekařstvím Seval. Partnery byly Ostravská univerzita v Ostravě, Forum Nová Karolina a mediálním partnerem Rádio Čas.

 

PhDr. Michal Panáček, PhD., MIKASA z.s.

Informační kampaň na podporu osob s autismem (leták)

Konference k mezinárodnímu dni autismu "Autismus - od dětství do dospělosti." (leták)

PDF verze vybraných příspěvků na konferenci naleznete níže:

Úvodní slide

zde

Mgr. Gabriela Mariánková

Říkají, že je mé dítě zlobivé… Jak to vidí rodiče a význam včasné diagnostiky a potřeba rané péče

MUDr. Hana Medřická

Mgr. et. Mgr. Kateřina Panáčková, Ph.D.

 

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Olga Vávrová

Význam dětské herny pro děti s PAS

Mgr. Karin Kopřivová

Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Mgr. Přemysl Mikoláš

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dětí a dospívajících s PAS do pedagogické praxe učitelů ZŠ

prof. PhDr. Ivo Paclt, CSc.

Mgr. Roman Pešek

 

Terapie dospělých osob s AS a VFA, Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Závěrečný slide

zde

Koncert na podporu osob s autismem (leták)

V rámci aktivit k Mezinárodnímu dni autismu jsme získali také podporu médií

Přinášíme vám zpravodajské informace zveřejněné v reportážích České televize k aktivitám k Světovému dni autismu v Ostravě:

Reportáž k Světovému dni autismu - Světový den autismu

Nedostatek zařízení pro autisty a rozhovor s MUDr. Hanou Medřickou zde.

Reportáž z Konference k Mezinárodnímu dni autismu "Autismus - od dětství k dospělosti"(stopa od 11:10 min.) zde.

Článek ČT24 zde.Aktuality a akce
Obrázek novinky

Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi s PAS

16.04.2018

Jste rodiče/rodič dítěte s autismem či Aspergerovým syndromem? Chcete se dozvědět něco nového, zamyslet se nad tím, čím si procházíte v bezpečí podpůrné skupiny? Chcete dopřát svým dětem program? Pojeďte s námi!!!

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

MIKASA z.s. hledá sociálního pracovníka

05.03.2018

MIKASA z.s. hledá do svého týmu sociální pracovníky pro projekt Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Provozní doba ve službách a aktivitách MIKASA z.s. v prosinci 2017

04.12.2017

Milí klienti a příznivci sociálních služeb a aktivit MIKASA z.s., rádi bychom Vás informovali o provozní době našich služeb a aktivit na konci roku 2017.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Moravskoslezský kraj podpořil MIKASA denní stacionář

28.09.2017

MIKASA z.s. obdržela od Moravskoslezského kraje dotace na dofinancování sociální služby MIKASA denního stacionáře a podporu vzdělávání pracovníků MIKASA denního stacionáře.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Rozšiřujeme pracovní tým v MIKASA denním stacionáři

07.08.2017

MIKASA denní stacionář pro děti a mladé lidi s kombinovaným postižením, autismem a problémovým chováním hledá posilu pro rozšíření pracovního týmu.

Číst celou aktualitu