DARUJTE

Aktuality

Mezinárodní den autismu 2015


24.05.2015

AUTISMUS

Aktivity k Mezinárodnímu dni autismu 2015

V rozmezí od 2. 4 2015 do 11. 4. 2015 proběhlo ve městě Ostrava několik zajímavých akcí, jejichž cílem bylo zvýšit informovanost lidí na Ostravsku v oblasti autismu. Autismus je neurovývojová porucha, jíž trpí čím dál tím více dětí i dospělých. Proto MIKASA z.s. ve spolupráci s AlFi, z.s. a ABC o.p.s. a dalšími neziskovými organizacemi uspořádala 2. 4. 2015 informační kampaň o autismu v OC Forum Nová Karolina, kterou navštívilo přes 800 návštěvníků, zorganizovala 8. 4. 2015 mezioborovou konferenci k problematice autismu s názvem „Autismus – od dětství do dospělosti“, které se zúčastnilo přes 100 posluchačů a 11. 4. 2015 uspořádala koncerty na podporu osob s autismem v OC Nová Karolina. Všechny akce byli hojně navštěvovány a přinesli zájemcům řadu informací a poznatků o problematice autismu.

MIKASA z.s. ve spolupráci s AlFi, z.s. a ABC o.p.s. uspořádala několik zajímavých akcí k příležitosti Mezinárodního dne autismu, který připadá na 2. 4. 2015. První akcí byla právě v tento den informační a osvětová kampaň na podporu osob s autismem, která se konala v OC Forum Nová Karolina. Celkem 50 pracovníků neziskových organizací (MIKASA, AlFi, ABC, Salome, Místo pro děti, Rain man), MŠ Exillu a dobrovolníků a studentů poskytovalo informace, letáčky a brožury kolemjdoucím a zvalo je na velmi zajímavé workshopy. Celkem jednotlivé workshopy navštívilo přes 800 zájemců a bylo rozdáno přes 1000 informačních letáků. Akce byla velmi vydařená a na podporu autismu také svítilo OC Forum Nová Karolina modře, stejně jako Ostravská radnice. Modrá je totiž barva naděje pro autisty.

8. 4. 2015 se konala mezioborová konference k problematice autismu na Ostravské univerzitě v Ostravě. Zájemci o konferenci zaplnili celou Aulu univerzity a několik desítek zájemců muselo být odmítnuto. Úvod konference obstaral za organizátory PhDr. Michal Panáček, PhD., paní doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., která zastoupila pana rektora Ostravské univerzity a pan Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. náměstek primátora města Ostravy pro sociální věci, vzdělávání a zdravotnictví. Pak již následoval bohatý a velmi poutavý program, který provedl posluchače životem člověka s autismem od dětství až po možnosti terapeutické pomoci v dospělosti. Z hlavních přednášejících zmiňme především paní primářku Oddělení dětské neurologie FN Ostrava paní MUDr. Hanu Medřickou, pana prof. Ivo Paclta, CSc. z Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pana Mgr. Přemysla Mikoláše z SPC Kpt. Vajdy a pana Mgr. Romana Peška, vedoucího Terapeutického a sociálně rehabilitačního střediska APLA Praha. Některé z výstupů jsou uveřejněny na www.mikasa-detem.cz.

 

Poslední akcí byl soubor koncertních vystoupení na podporu osob s autismem 11. 4. 2015 v OC Forum Nová Karolina. Vystoupila skupina Rytmy ze Čtyřlístku p.o. s hrou na bubny, studenti a jejich vyučující z Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava a jako finální završení kapela MyschakBand. Zájemců o koncerty, kterých se sešlo opravdu hodně, měli možnost pozorovat obdivuhodné vystoupení jak handicapovaných umělců (ze Čtyřlístku), tak také dvou umělců s autismem a další s postižením. Akce ukázala, že nejen zdraví lidé jsou schopni krásných věcí, ale také že handicapovaní mohou obohacovat svými schopnostmi a dovednostmi ostatní. Vše završila svým skvělým a profesionálním vystoupením kapela MyschakBand.

Akce byly podpořeny z rozpočtu Statutárního města Ostravy, Vládního výboru pro zdravotně postižené Úřadu vlády ČR, Nadací České spořitelny, pekařstvím Seval. Partnery byly Ostravská univerzita v Ostravě, Forum Nová Karolina a mediálním partnerem Rádio Čas.

 

PhDr. Michal Panáček, PhD., MIKASA z.s.

Informační kampaň na podporu osob s autismem (leták)

Konference k mezinárodnímu dni autismu "Autismus - od dětství do dospělosti." (leták)

PDF verze vybraných příspěvků na konferenci naleznete níže:

Úvodní slide

zde

Mgr. Gabriela Mariánková

Říkají, že je mé dítě zlobivé… Jak to vidí rodiče a význam včasné diagnostiky a potřeba rané péče

MUDr. Hana Medřická

Mgr. et. Mgr. Kateřina Panáčková, Ph.D.

 

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Olga Vávrová

Význam dětské herny pro děti s PAS

Mgr. Karin Kopřivová

Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Mgr. Přemysl Mikoláš

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dětí a dospívajících s PAS do pedagogické praxe učitelů ZŠ

prof. PhDr. Ivo Paclt, CSc.

Mgr. Roman Pešek

 

Terapie dospělých osob s AS a VFA, Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Závěrečný slide

zde

Koncert na podporu osob s autismem (leták)

V rámci aktivit k Mezinárodnímu dni autismu jsme získali také podporu médií

Přinášíme vám zpravodajské informace zveřejněné v reportážích České televize k aktivitám k Světovému dni autismu v Ostravě:

Reportáž k Světovému dni autismu - Světový den autismu

Nedostatek zařízení pro autisty a rozhovor s MUDr. Hanou Medřickou zde.

Reportáž z Konference k Mezinárodnímu dni autismu "Autismus - od dětství k dospělosti"(stopa od 11:10 min.) zde.

Článek ČT24 zde.Aktuality a akce
Obrázek novinky

Vánoční provozní doba Sociální rehabilitace MIKASA

27.11.2018

Aktivity Sociální rehabilitace MIKASA budou v tomto roce ukončeny 20. 12. 2018 a od 21. 12. 2018 bude služba uzavřena do 1. 1. 2019

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Uzavření Sociální rehabilitace MIKASA z důvodu školení

12.10.2018

Sociální rehabilitace MIKASA bude v termínu 18. – 19. 10. 2018 uzavřena z důvodu školení zaměstnanců

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

MIKASA z.s. hledá EKONOMA s projektovými schopnostmi a dovednostmi

25.09.2018

MIKASA z.s. hledá EKONOMA s projektovými schopnostmi a dovednostmi pro vedení podvojného účetnictví MIKASA z.s., pro monitoring, přípravu, řízení a vyhodnocování projektů.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Rozhovor v Českém rozhlase Ostrava

31.08.2018

Jsme slyšet a vidět i v médiích. Kolegyně Jana z Aktivizačních programů pro osoby s PAS poskytla rozhovor Českému rozhlasu Ostrava o aktivitách v Příboře.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

MIKASA z.s. přináší nové vzdělávací aktivity

20.08.2018

Přinášíme nové vzdělávací akce a to v oblasti sexuality lidí s postižením a také v rámci alternativní a augmentativní komunikace. Obě vzdělávání jsou velmi přínosné jak pro účastníky z řad odborníků tak pečujících.

Číst celou aktualitu