DARUJTE

O nás

Vznik sdružení MIKASA o.s.

Na vzniku sdružení MIKASA o.s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením se podíleli 3 nadšenci, Mgr. Sabina Honová, Bc. Kateřina Coufalová a Mgr. Michal Panáček, kterým nebyl lhostejný osud dětí (mladých lidí), se kterými pracovali (Katka Coufalová), a se kterými se setkali v rámci svých dlouhodobých praxí (Sabina Honová a Michal Panáček) na Základní škole Kpt. Vajdy. Po dlouhých diskusích o budoucnosti těchto dětí a možnosti jejich umístění v organizacích sociálních služeb po ukončení povinné školní docházky zjistili, že tato možnost je mizivá.

Na základě tohoto zjištění se rozhodli založit občanské sdružení MIKASA, které bude poskytovat volnočasové a aktivizační činnosti pro děti a mladé lidi se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením.

Dne 13.10.2009 bylo naše sdružení registrováno Ministerstvem vnitra ČR.

Provoz sdružení MIKASA o.s.

Na zajištění provozu sdružení - činností - se od počátku podíleli zakládající členové ve svém volném čase. Po jednáních se k nám připojili další našenci, kteří s námi od roku 2010 spolupracovali jako dobrovolníci, Tereza Nevřalová  a v rámci své pedagogické praxe Martina Mrůzková.

Na počátku existence sdružení v roce 2009 jsme zajišťovali provoz sdružení prostřednictvím finanční spoluúčasti rodinných příslušníků dětí a mladých lidí s kombinovaným postižením, kteří naše služby využívali.

Provoz v roce 2010 jsme kryli již ze získaných finančních prostředků  z rozpočtu Statutárního města
Ostrava a Nadace Patrik dětem. Prostřednictvím těchto dotací jsme měli možnost také nakoupit další vybavení (pomůcky, materiál pro činnost apod.). Samozřejmostí jsou také stále příspěvky našich uživatelů využívané na pokrytí běžných nákladů.

Takto jsme začínali a již v průběhu roku 2010 jsme začali pracovat na možnosti registrovat
novou sociální službu v Ostravě a to MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením. V listopadu 2010 jsme podali žádost na registraci tohoto denního stacionáře Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Na základě této žádost rozhodl kraj o registraci MIKASA denního stacionáře jako nové sociální služby v Ostravě. Tímto vznikla v té době ojedinělá sociální služba se specifickým zaměřením pouze na děti a mladé lidi se středně těžkým a těžkým postižením ve městě Ostrava.

Změnou občanského zákoníku od 1. 1. 2014 došlo k nutné transformaci občanského sdružení na zapsaný spolek a ke zkrácení názvu na MIKASA z.s. Zkrácený název vychází z rozšíření cílové skupiny také na děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra, jimž jsme začali poskytovat služby denního stacionáře od roku 2013 za podpory Nadace OKD.

Rozvoj denního stacionáře by se neobešel především bez finanční pomoci dárců a donátorů, mezi něž se řadí především Statutární město Ostrava, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nadace OKD, Nadace EVRAZ, Nadace Patrik dětem a další.

Čeho chceme dosáhnout

Naším cílem je poskytovat kvalitní sociální služby těžce postiženým dětem a mladým lidem na základě jejich individuálních potřeb a to v rodinném prostředí.

MIKASA denní stacionář vznikl na základě potřeb klientů ve městě Ostrava, na základě chybějící sociální služby, která by byly schopny poskytovat sociální činnosti dětem a mladým lidem se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením a v dnešní době také čím dál větší skupině dětí a mladých lidí s poruchou autistického spektra.

Hlavním cílem bylo vyplnit prázdné místo v sociálních službách ve městě Ostrava v oblasti poskytování činností a služeb dětem a mladým lidem se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením. Tohoto cíle jsme dosáhli prostřednictvím vzniku Denního stacionáře MIKASA, jako sociální služby, která rozšířila nabídku denních stacionářů ve městě Ostrava právě o stacionář specializovaný pro děti a mladé lidi se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením.

V rámci poskytování sociálních služeb chceme umožnit potencionálním uživatelům výběr a volbu vhodnějšího zařízení podle jejich specifických potřeb.

Cílů, které jsme si stanovili dosahujeme prostřednictvím participace na Komunitním plánování sociálních služeb ve městě Ostrava.


Aktuality a akce
Obrázek novinky

MIKASA z.s. hledá sociální pracovníky pro projekt Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem

04.01.2018

MIKASA z.s. hledá do svého týmu sociální pracovníky pro projekt Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Provozní doba ve službách a aktivitách MIKASA z.s. v prosinci 2017

04.12.2017

Milí klienti a příznivci sociálních služeb a aktivit MIKASA z.s., rádi bychom Vás informovali o provozní době našich služeb a aktivit na konci roku 2017.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Moravskoslezský kraj podpořil MIKASA denní stacionář

28.09.2017

MIKASA z.s. obdržela od Moravskoslezského kraje dotace na dofinancování sociální služby MIKASA denního stacionáře a podporu vzdělávání pracovníků MIKASA denního stacionáře.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Rozšiřujeme pracovní tým v MIKASA denním stacionáři

07.08.2017

MIKASA denní stacionář pro děti a mladé lidi s kombinovaným postižením, autismem a problémovým chováním hledá posilu pro rozšíření pracovního týmu.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

MIKASA z.s. získala "Auto bez bariér"

12.06.2017

V ulicích Ostravy bude pomáhat automobil od řetězce Globus a Konta Bariéry. Obdrží ho nezisková organizace MIKASA /Praha, 9. června, 2017/ MIKASA bude nový mikrobus používat pro přepravu svých klientů, a to díky spolupráci Konta Bariéry a Globusu. Osmimístný vůz bude slavnostně předán v úterý 13. června ve 14:00 ve stacionáři Ostrava Zábřeh.

Číst celou aktualitu