DARUJTE

Sociální rehabilitace MIKASA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem.

Provozovna:

 

28. října 864/273, Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky

Mapa: zde

 

Manažer služby:

PhDr. Michal Panáček, PhD.

 

email:

zastupce.predsedy@mikasa-detem.cz

 

 

Sociální pracovnice:

Mgr. Klára Lichovníková

 

email:

socialni.rehabilitace@mikasa-detem.cz

 

tel.:

730 51 34 05

Poradce:

Mgr. Aneta Bajgarová

 

email:

poradce@mikasa-detem.cz

 

tel.:

730 51 34 06

 

Provozní doba

Pondělí

9:00 - 19:00

13:30  14:30
(každý týden)

Skupinové nácviky sociálních dovedností u dětí

16:30 - 18:00
(lichý týden)

Skupinové nácviky sociálních dovedností u dospívajících (Lavina)

17:00 - 18:30
(sudý týden)

Skupinové nácviky sociálních dovedností u dospělých

Úterý

7:00 - 15:00

Středa

9:00 - 17:00

15:00 - 16:30
(lichý týden)

Klub talentů

15:00 - 16:30
(sudý týden)

Kreativní hodinka

Čtvrtek

7:00 - 15:00

Pátek

7:00 - 13:00

 

Žádost o poskytnutí služby - ke stažení zde.

Leták - ke stažení zde.

 

Poskytované činnosti

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 70 je služba sociální rehabilitace poskytována jak formou terénní, tak formou ambulantní.

V rámci Sociální rehabilitace MIKASA převažuje služba poskytovaná formou ambulantní, realizovaná v tréninkových místnostech. Na základě individuálních plánů s klienty nacvičujeme ty dovednosti, které jsou u daného klienta oslabeny, a které mu pomohou žít co nejvíce samostatný život. Jedná se např. o nácviky nakupování, cestování, administrativních dovedností, pracovních návyků apod. Tyto nácviky jsou prováděny v bezpečném prostředí tréninkových místností.

Terénní forma Sociální rehabilitace MIKASA je vyšší úrovní nácviků a to v přirozeném prostředí. Poradce spolu s klientem vycházejí do přirozeného prostředí, ve kterém procvičují získané dovednosti a schopnosti. Součástí terénní formy práce s klientem je také podpora klienta při pohovorech, jednáních na úřadech apod.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 70, odstavec 2) služba sociální rehabilitace obsahuje tyto základní činnosti:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Cílová skupina (okruh oprávněných osob, komu je služba určena)

Sociální služba Sociální rehabilitace MIKASA je určena pro osoby s poruchami autistického spektra (ve zkratce PAS), konkrétně s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem, které jsou starší 7 let. Služba je určena také pro ty osoby, u nichž je podezření na některou z výše uvedených poruch. Služba je poskytována osobám, které v důsledku tohoto svého znevýhodnění potřebují pomoc anebo podporu služby sociální rehabilitace.

Služba není určena pro osoby vyžadující akutní psychiatrickou péči či požadující jiný druh sociální služby.

 

Poslání

Posláním Sociální rehabilitace MIKASA je poskytovat ambulantní a terénní sociální služby osobám s poruchami autistického spektra (PAS) od 7 let do dospělosti, jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu. Posláním služby Sociální rehabilitace je mimo podpory nových klientů podporovat také klienty opouštějící sociální službu rané péče.

 

Cíle

Cílem poskytované služby sociální rehabilitace je podpora klientů služby ve specifických oblastech, ve kterých potřebují pomoc či podporu a to s cílem dosažení co nejvyšší míry samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. Cílem je tedy podpora a pomoc v rozvoji specifických schopností a dovedností, posilování a nacvičování vhodných návyků potřebných pro běžný samostatný život. Služba je poskytována jak v bezpečném prostředí (ambulantní forma), tak v přirozeném prostředí klienta (nácviky v reálném prostředí).

Zásady poskytované služby

Partnerství

Ke klientům přistupujeme jako k sobě rovným partnerům, jež jsou specialisté na svůj vlastní život a své potřeby. Partnerství je založeno na vzájemném naplňování předem sjednaných zásad jak ze strany personálu, tak ze strany klienta.

Individuální přístup

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně na základě jeho osobních potřeb a přání. U každého klienta provádíme analýzu jeho potřeb tak, abychom v rámci individuálního plánu reagovali přesně na jeho potřeby.

Respektování práv klientů

Vždy s klienty jednáme tak, abychom zcela zachovávali jejich lidskou důstojnost a další základní lidská a občanská práva.

Svobodné rozhodování

Klient je svébytná osobnost, která má právo na vlastní rozhodnutí. Pracovníci služby poskytují klientovi možnosti a návody a respektují klientovu volbu, i když si mohou myslet, že není vhodná.

 

Finanční zajištění

Služba je dle zákona o sociálních službách zdarma.

Provoz služby je zajištěn prostřednictvím spolufinancování Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem.Aktuality a akce
Obrázek novinky

Vánoční provozní doba Sociální rehabilitace MIKASA

27.11.2018

Aktivity Sociální rehabilitace MIKASA budou v tomto roce ukončeny 20. 12. 2018 a od 21. 12. 2018 bude služba uzavřena do 1. 1. 2019

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Uzavření Sociální rehabilitace MIKASA z důvodu školení

12.10.2018

Sociální rehabilitace MIKASA bude v termínu 18. – 19. 10. 2018 uzavřena z důvodu školení zaměstnanců

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

MIKASA z.s. hledá EKONOMA s projektovými schopnostmi a dovednostmi

25.09.2018

MIKASA z.s. hledá EKONOMA s projektovými schopnostmi a dovednostmi pro vedení podvojného účetnictví MIKASA z.s., pro monitoring, přípravu, řízení a vyhodnocování projektů.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Rozhovor v Českém rozhlase Ostrava

31.08.2018

Jsme slyšet a vidět i v médiích. Kolegyně Jana z Aktivizačních programů pro osoby s PAS poskytla rozhovor Českému rozhlasu Ostrava o aktivitách v Příboře.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

MIKASA z.s. přináší nové vzdělávací aktivity

20.08.2018

Přinášíme nové vzdělávací akce a to v oblasti sexuality lidí s postižením a také v rámci alternativní a augmentativní komunikace. Obě vzdělávání jsou velmi přínosné jak pro účastníky z řad odborníků tak pečujících.

Číst celou aktualitu