DARUJTE

Sociální rehabilitace MIKASA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem.

Provozovna:

 

28. října 864/273, Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky

Mapa: zde

 

Manažer služby:

PhDr. Michal Panáček, PhD.

 

email:

zastupce.predsedy@mikasa-detem.cz

 

tel.:

777 88 15 56

 

Sociální pracovnice:

Mgr. Klára Lichovníková

 

email:

socialni.rehabilitace@mikasa-detem.cz

 

tel.:

730 51 34 05

Poradce:

Mgr. Aneta Bajgarová

 

email:

poradce@mikasa-detem.cz

 

tel.:

730 51 34 06

 

Provozní doba

Pondělí

9:00 - 17:00

Kreativní hodinka 15:30 - 16:30

Úterý

7:00 - 15:00

Středa

9:00 - 17:00

Filmový klub 15:15 - 17:00

Čtvrtek

7:00 - 15:00

Stratiplná cesta k zaměstnání
10:00 - 11:00

Pátek

7:00 - 15:00

 

Leták - ke stažení zde.

 

Poskytované činnosti

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 70 je služba sociální rehabilitace poskytována jak formou terénní, tak formou ambulantní.

V rámci Sociální rehabilitace MIKASA převažuje služba poskytovaná formou ambulantní, realizovaná v tréninkových místnostech. Na základě individuálních plánů s klienty nacvičujeme ty dovednosti, které jsou u daného klienta oslabeny, a které mu pomohou žít co nejvíce samostatný život. Jedná se např. o nácviky nakupování, cestování, administrativních dovedností, pracovních návyků apod. Tyto nácviky jsou prováděny v bezpečném prostředí tréninkových místností.

Terénní forma Sociální rehabilitace MIKASA je vyšší úrovní nácviků a to v přirozeném prostředí. Poradce spolu s klientem vycházejí do přirozeného prostředí, ve kterém procvičují získané dovednosti a schopnosti. Součástí terénní formy práce s klientem je také podpora klienta při pohovorech, jednáních na úřadech apod.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 70, odstavec 2) služba sociální rehabilitace obsahuje tyto základní činnosti:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Cílová skupina (okruh oprávněných osob, komu je služba určena)

Sociální služba Sociální rehabilitace MIKASA je určena pro osoby s poruchami autistického spektra (ve zkratce PAS), konkrétně s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem, které jsou starší 7 let. Služba je určena také pro ty osoby, u nichž je podezření na některou z výše uvedených poruch. Služba je poskytována osobám, které v důsledku tohoto svého znevýhodnění potřebují pomoc anebo podporu služby sociální rehabilitace.

Služba není určena pro osoby vyžadující akutní psychiatrickou péči či požadující jiný druh sociální služby.

 

Poslání

Posláním Sociální rehabilitace MIKASA je poskytovat ambulantní a terénní sociální služby osobám s poruchami autistického spektra (PAS) od 7 let do dospělosti, jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu. Posláním služby Sociální rehabilitace je mimo podpory nových klientů podporovat také klienty opouštějící sociální službu rané péče.

 

Cíle

Cílem poskytované služby sociální rehabilitace je podpora klientů služby ve specifických oblastech, ve kterých potřebují pomoc či podporu a to s cílem dosažení co nejvyšší míry samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. Cílem je tedy podpora a pomoc v rozvoji specifických schopností a dovedností, posilování a nacvičování vhodných návyků potřebných pro běžný samostatný život. Služba je poskytována jak v bezpečném prostředí (ambulantní forma), tak v přirozeném prostředí klienta (nácviky v reálném prostředí).

Zásady poskytované služby

Partnerství

Ke klientům přistupujeme jako k sobě rovným partnerům, jež jsou specialisté na svůj vlastní život a své potřeby. Partnerství je založeno na vzájemném naplňování předem sjednaných zásad jak ze strany personálu, tak ze strany klienta.

Individuální přístup

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně na základě jeho osobních potřeb a přání. U každého klienta provádíme analýzu jeho potřeb tak, abychom v rámci individuálního plánu reagovali přesně na jeho potřeby.

Respektování práv klientů

Vždy s klienty jednáme tak, abychom zcela zachovávali jejich lidskou důstojnost a další základní lidská a občanská práva.

Svobodné rozhodování

Klient je svébytná osobnost, která má právo na vlastní rozhodnutí. Pracovníci služby poskytují klientovi možnosti a návody a respektují klientovu volbu, i když si mohou myslet, že není vhodná.

 

Finanční zajištění

Služba je dle zákona o sociálních službách zdarma.

Provoz služby je zajištěn prostřednictvím spolufinancování Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem.Aktuality a akce
Obrázek novinky

Rozšiřujeme pracovní tým v MIKASA denním stacionáři

07.08.2017

MIKASA denní stacionář pro děti a mladé lidi s kombinovaným postižením, autismem a problémovým chováním hledá posilu pro rozšíření pracovního týmu.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

MIKASA z.s. získala "Auto bez bariér"

12.06.2017

V ulicích Ostravy bude pomáhat automobil od řetězce Globus a Konta Bariéry. Obdrží ho nezisková organizace MIKASA /Praha, 9. června, 2017/ MIKASA bude nový mikrobus používat pro přepravu svých klientů, a to díky spolupráci Konta Bariéry a Globusu. Osmimístný vůz bude slavnostně předán v úterý 13. června ve 14:00 ve stacionáři Ostrava Zábřeh.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

MIKASA denní stacionář hledá pracovníka v přímé péči

16.05.2017

MIKASA denní stacionář hledá pracovníka do přímé práce s klienty.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Speciální pedagog pro práci s osobami s autismem

15.05.2017

MIKASA z.s. hledá pro projekt Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem podpořený ESF v programu Zaměstnanost SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Kurz: Problematika hry u dětí s PAS

03.04.2017

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ KURZ Vážené kolegyně, vážení kolegové, rodiče a pečující, rádi bychom Vás pozvali k účasti na vzdělávacím kurzu, který pořádáme ve spolupráci se společností C.T.A. s názvem: PROBLEMATIKA HRY U DĚTÍ S PAS

Číst celou aktualitu